bunker A kerk hitler kapot bouw

1940

De aanval

de Belgische stellingen het Duitse aanvalsplan

10 Mei 1940 - 12 Mei 1940

De bezetting

politiek sociaal economisch

11 Mei 1940 - 12 September 1944

De bevrijding

12 September 1944 -

1945

Hoofd- en deelvragen

Voordat ik aan mijn profielwerkstuk kon beginnen moest ik mijn hoofd-en deelvragen opstellen. De bedoeling van deze vragen is dat we na ons onderzoek deze vragen ook kunnen beantwoorden.

Hoofdvraag:

Hoe heeft De Tweede Wereldoorlog het leven van de mensen die in Vroenhoven woonden veranderd?

Deelvragen:

*Hoe verliep de aanval door de Duitsers ?

*Hoe was het leven gedurende de Duitse bezetting ?

*Hoe verliep de bevrijding door de Amerikanen ?

Hypothese:

Ik denk dat men de aanval wel zag aankomen maar dat het nog een hele schok voor de mensen was. De bezettingsjaren waren volgens mij niet zo heel zwaar. I.v.m. het verzet vermoed ik dat het in geringe mate aanwezig was. En de bevrijding moet een hele opluchting geweest zijn maar er waren natuurlijk ook zwarte kanten.

Werkwijze:

*informatie via interviews
*Fort Eben-Emael bezoeken
*bijkomende informatie zoeken via het internet
*enkele musea bezoeken